Training en coaching

Good governance en toezicht zijn actuele onderwerpen in het onderwijs. Maar hoe geef je dat nu praktisch vorm in de praktijk ? Toetsingskaders, informatieprotocollen zijn ‘maar’ instrumenten, daar waar het gaat om het hanteren van de goede kaders.

Bedrijfsvoering is zo’n ander actueel thema, sturen op efficiency, en hanteren van sturingsinformatie zijn in het onderwijs vaak nog niet geborgd.
Daarom biedt TIMMACON u op maat trainingen en coachingstrajecten aan.

Voor informatie : suzanne.deutekom@timmacon.nl