Diensten

Als er kortdurende capaciteitsbehoefte is van bijvoorbeeld een salarisadmin
Administratieve dienstverlening in het onderwijs vindt vaak niet effectief
U dreigt vast te lopen in de bedrijfsvoering, lijkt geen control te kunnen
Good governance en toezicht zijn actuele onderwerpen in het onderwijs. Maar