Training & coaching

Good governance en toezicht zijn actuele onderwerpen in het onderwijs. Maar hoe geef je dat nu praktisch vorm in de praktijk ? Toetsingskaders, informatieprotocollen zijn ‘maar’ instrumenten, daar waar het gaat is om het hanteren van de goede kaders.

Toezicht houden op onderwijskwaliteit, bestuurlijk handelen en financien vraagt om transparantie. In belang van kinderen, bestuurders én toezichthouders.

Voor informatie : cindy.vaes@timmacon.nl